LogoLogo

Minted pieces

500

Owners

42

Distributed

-454

Contract address

0x4e97c46521104C7F391b5D969B5122DF9f178992

Token ID

1

Blockchain

Polygon

Crypton Share

Crypton Share

Creator

CRYPTON DIGITAL

File info icon

Starts at

3000.00 EUR

Prehlásenie emitenta. NFT podiel spoločnosti CRYPTON DIGITAL oprávňujúci vlastníka spolupodieľať sa na zisku zo správcovských poplatkov kryptomenového portfólia programu HODL Index a Kryptomenová Budúcnosť.

More from this author